HCL 467/ 28.12.2018

HCL 467/ 28.12.2018 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2019.

Comments are closed