HCL 460/ 19.12.2018

HCL 460/ 19.12.2018 – pentru aprobarea repartizării, recazării şi reatribuirii unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Admin istrarea Domeniului Public şi Privat.

Comments are closed