HCL 457/ 19.12.2018

HCL 457/ 19.12.2018 – privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului), constând în:
– colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare;
– operarea și administrarea stației de transfer Petroșani;
– operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan și Petroșani;
– transportul la distanta al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare ,
din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”

Comments are closed