HCL 433/ 04.12.2018

HCL 433/ 04.12.2018 –  privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Comments are closed