HCL 369_19.12.2019

HCL 369_19.12.2019 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2020.

Comments are closed