HCL 366_19.12.2019

HCL 366_19.12.2019 – privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 153 mp. situat în strada Oituz fn., notat în CF nr.65882 Petroşani, nr. cadastral 65882.

Comments are closed