HCL 364_19.12.2019

HCL 364_19.12.2019 – privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 126 mp. situat în strada Radu Şapcă, nr.5/2, notat în CF nr.65872 Petroşani, nr. cadastral 65872.

Comments are closed