HCL 344/ 19.12.2016

 

HCL 344/ 19.12.2016 – privind aprobarea prelungirii duratei delegării gestiunii directe a serviciului de salubrizare către Direcţia Administrarea  Domeniului Public şi Privat  până la data de 31.12.2017

Comments are closed