HCL 340/ 19.12.2016

HCL 340/ 19.12.2016 – privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Comments are closed