HCL 327/ 28.12.2017

 

HCL 327/ 28.12.2017 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.

Comments are closed