HCL 318/ 21.12.2017

HCL 318/ 21.12.2017 – privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.

Comments are closed