HCL 317/ 21.12.2017

HCL 317/ 21.12.2017 – privind aprobarea prelungirii duratei delegării gestiunii directe a serviciului de salubrizare către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat până la data de 31.12.2018.

Comments are closed