HCL 316/ 14.08.2018

 

HCL 316/ 14.08.2018 – pentru modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.35/2009 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea municipiului Petroşani, administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat

Comments are closed