HCL 307/ 28.11.2017

HCL 307/ 28.11.2017 – privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 404 mp. situat în strada Digului, f.n., notat în CF nr.64957 Petroşani, nr. cadastral 64957.

Comments are closed