HCL 306/ 28.11.2017

HCL 306/ 28.11.2017 – privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 161 mp. situat în strada Micu Klein, nr.23/1, notat în CF nr.64611 Petroşani, nr. cadastral 64611.

Comments are closed