HCL 305/ 28.11.2017

HCL 305/ 28.11.2017 – privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 144 mp. situat în strada Mihai Eminescu, nr.23/1, notat în CF nr.64960 Petroşani, nr. cadastral 64960.

Comments are closed