HCL 298/ 28.11.2017

HCL 298/ 28.11.2017 – pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 a HCL nr.35/2009 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea municipiului Petroşani, administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Comments are closed