HCL 297/ 28.11.2017

 

HCL 297/ 28.11.2017 – pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Comments are closed