HCL 286/ 31.10.2017

HCL 286/ 31.10.2017 – privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 100 mp. situat în strada Viitorului, nr.28/2, notat în CF nr.64877 Petroşani, nr. cadastral 64877.

Comments are closed