HCL 273/ 31.10.2017

HCL 273/ 31.10.2017 – privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat

Comments are closed