HCL 256/ 29.08.2019

 

HCL 256/ 29.08.2019 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.7905/2005 încheiat cu d-na Rebrişoreanu Angela.

Comments are closed