HCL 246/ 19.10.2017

 

HCL 246/ 19.10.2017 –  privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare drum comunal DC66A: Petroșani- Dâlja Mică-Dâlja Mare,L=5245 m, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara “.

Comments are closed