HCL 241/ 29.08.2019

HCL 241/ 29.08.2019 – pentru repartizarea unor locuinţe sociale şi a unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat .

Comments are closed