HCL 199/ 20.06.2019

HCL 199/ 20.06.2019 – pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale, a unor locuinţe din fondul locativ şi a unor reatribuiri de locuinţă, aflate în fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat

Comments are closed