HCL 18_14.02.2020

HCL 18_14.02.2020 – pentru modificarea Anexei la H.C.L. Nr.270/2019 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – ”Construire Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială I.G. Duca, Str. Șt. O. Iosif, nr. 4, municipiul Petroșani, județul Hunedoara”.

Comments are closed