HCL 187/ 30.05.2019

HCL 187/ 30.05.2019 – pentru modificarea prevederilor art. 1 al HCL nr. 99/2019 privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilelor în care au funcţionat Şcoala Gimnazială Dâlja Mare şi Grădiniţa cu program normal nr.2.

Comments are closed