HCL 186/ 30.05.2019

HCL 186/ 30.05.2019 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.209/2/2014 încheiat cu Asociaţia ,,Proconsulting” Petroşani

Comments are closed