HCL 183/ 30.05.2019

HCL 183/ 30.05.2019 – privind aprobarea Ghidurilor de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectelor în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani pentru servicii religioase/culte, servicii sportive, activități sociale, activități culturale, a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire

Comments are closed