HCL 148/ 18.04.2019

HCL 148/ 18.04.2019 – privind aprobarea execuţiei Bugetului local si a Bugetului Instituţiilor Publice si Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii si Subvenţii al Municipiului Petroşani pe trimestrul I 2019 .

Comments are closed