HCL 144/ 18.04.2019

HCL 144/ 18.04.2019 – pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale, a unei reatribuiri şi a unei recazări de locuinţă, aflate în fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Comments are closed