HCL 130/ 18.04.2019

HCL 130/ 18.04.2019 – privind aprobarea „Programului local multianual privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe” derulat prin O.U.G. nr.18/2009, pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe: bloc 2, scările1,2,3 din str. Aleea Poporului si blocurile 2A, 2B, 2C, 6 din strada St.O. losif” municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara.

Comments are closed