HCL 127/ 18.04.2019

HCL 127/ 18.04.2019 – privind stabilirea cuantumului penalităţilor de întârziere aferente contractelor de închiriere având ca obiect: închirierea locuinţelor din fondul locativ al municipiului Petroşani, închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea municipiului Petroşani şi închirierea garsonierelor situate în căminul Colegiului Naţional de Informatică ,.Carmen Sylva” Petroşani.

Comments are closed