ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PETROSANI 2021 – 2027

System Administrator

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ: “privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a municipiului Petrosani 2021 – 2027”.

 

 

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la d-na Dragos Paulina - Director Executiv, la et.1, cam.11, până la data de 22.06.2021, sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro, urmand a sta pe site pana in data de 22.07.2021.

 

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul Institutiei şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.


SECRETAR GENERAL
Jr.VELICI DELIA
Strategiea Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Petroșani 2021 – 2027
Anexa 1

 


Close Search Window