DEZBATERE PUBLICA

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJATREA TERITORIULUI, DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PETROSANI în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbansimul , al Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publică şi al Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, anunţă :

DEZBATERE PUBLICA –consultarea populatiei cu privire la CERTIFICATUL DE URBANISM NR.53/27.02.2012, eliberat în scopul întocmirii documentatiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU ( P.U.D.) – EXTINDERE SPATIU PRODUCTIE SI CONCESIONARE TEREN – IN PETROSANI, STR. INDEPENDENTEI, NR.37 (în spatele SCOLII GENERALE NR.6 – CARMEN SYLVA si zona blocului P+4 apartinand FUNDATIEI -GIGI BECALI .
– Beneficiar :S.C.VISA S.A.- PETROSANI
– Proiectant : S.C. VISA S.A.- PETROSANI

În vederea dezbaterii publice pe pagina de internet si la sediul Primăriei municipiului Petroşani se află expuse începand cu data de 2.03.2012 – 16.03.2012 ;
Cetrificatul de urbanism nr.53/27.02.2012 si planşe cu propuneri privind intentia de intocmire a documentatiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU ( P.U.D.) – EXTINDERE SPATIU PRODUCTIE SI CONCESIONARE TEREN, IN PETROSANI, STR. INDEPENDENTEI, NR.37 (în spatele SCOLII GENERALE NR.6 – CARMEN SYLVA si zona blocului P+4E, apartinand FUNDATIEI GIGI BECALI .

Sugestiile şi propunerile în legătura cu proiectul propus se pot efectua în scris la sediul Primăriei municipiului Petroşani compartiment C.I.C. sau pe adresa de e-mail a Primăriei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul U.A.T. – sau dl. ing . Iosif Ignat -proiectant –S.C.VISA S.A. –nr.telefon: 0720444546 sau 0254 545454.

Click pentru vizualizare: Extindere spatiu de productie SC Visa SA

Comments are closed