DEZBATERE PUBLICA

SERVICIUL URBANISM SI AMEMAJAREA TERITORIULUI DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PETROSANI in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public anunta:

DEZBATERE PUBLICA- consultarea populatiei cu privire la Certificatul de Urbanism nr. 52/27.02.2012, eliberat in scopul intocmire documentatie Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru schimbare de destinatie din locuinta in spatiu comercial- Showroom auto- si concesionare teren in vederea extinderii in Petrosani , str. Aviatorilor, bl.14, sc.1, ap.2 parter.

Beneficiar- Popa Lucian Aurel – Petrosani, str. Sirenei, nr. 4
Proiectant- S.C. CONICFORM S.R.L. – Timisoara

In vederea dezbaterii publice pe pagina de internet si la sediul Primariei municipiului Petrosani se afla expuse : Certificatul de urbanism nr.52/27.02.2012 si planse cu propuneri privind intentia de intocmire a documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru schimbare de destinatie din locuinta in spatiu comercial- Showroom auto- si concesionare teren in vederea extinderii, in Petrosani, str. Aviatorilor, bl. 14, sc.1, ap.2 parter, incepand din data de 5.03.2012-19.03.2012.

Sugestiile si propunerile in legatura cu proiectul propus se pot efectua in scris la sediul Primariei municipiului Petrosani compartiment C.I.C. sau pe adresa de e-mail a Primariei.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului telefon 0254 541221 sau de la S.C. CONICFORM S.R.L. telefon 0721169032, 0726734843.

Click pentru vizualizare: C.U. pentru transformare locuinta in spatiu comercial SC CONICFORM SRL

Comments are closed