Dezbatere publica

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJATREA TERITORIULUI, DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PETROSANI în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbansimul , al Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publică şi al Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, anunţă :

DEZBATERE PUBLICA –consultarea populatiei cu privire la documentatia PLAN URBANISTIC ZONAL
( P.U.Z.) –ANSAMBLU COMERCIAL HIPERMARKET- KAUFLAND IN PETROSANI, STR. LIVEZENI( DN 66)
– Beneficiar : S.C.OASIS SRL –Sibiu
– Proiectant : S.C. BAUPLAN S.R.L. – Timişoara

În vederea dezbaterii publice la sediul Primăriei municipiului Petroşani se află expuse planşe cu propuneri privind construire -ANSAMBLU COMERCIAL HIPERMARKET – KAUFLAND IN PETROSANI, STR.LIVEZENI ( DN 66), începand cu data de 13.05.2011 – 1.06.2011 .

Sugestiile şi propunerile în legătura cu proiectul propus se pot efectua în scris la sediul Primăriei municipiului Petroşani compartiment C.I.C. sau pe adresa de e-mail a Primăriei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul U.A.T. – ing. Iacob Constanta sau dl. ing. Bogdan MARA- ROMOCIA – proiectant – S.C. BAUPLAN SRL – nr.telefon: 0755052185.

Pentru consultare:

Regulament local de urbanism
Reglementari urbanistice
Posibilitati de mobilare
Perspective

Comments are closed