Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă [SVSU]

 

Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă [SVSU]

Plan de apărare împotriva inundațiilor

Componență:

Personal de execuţie:
Emeric Tiberiu POP – consilier IA

Atribuţii:

  1. Execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni si activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, protecţie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate si alte măsuri de protecţie a cetăţenilor in caz de situaţii de urgentă;
  2. Participă cu formaţii de intervenţie/solicită sprijinul altor forţe stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în sectorul/în afara sectorului de competenţă;
  3. Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva  incendiilor şi de protecţie civilă;
  4. Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, în sectorul de competenţă;
  5. Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;
  6. Acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre.

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Date de contact:
Sediul Primăriei, Camera  32
Telefon: 0254.541.220, interior 116 ;   

Comments are closed