Componența

Consiliul Local este autoritate a administraţiei publice locale. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, precum şi ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

În urma rezultatelor alegerilor locale din 5 iunie 2016 precum şi în urma validării mandatelor, Consiliul Local are următoare componenţă:

Componenţa Consiliului Local

Barbu Mihai

– Apartenenţa politică: Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE)

Bican Florian

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

Burduf Margareta

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

Butulescu Valeriu

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Codreanu Iulian

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

Cornea Claudiu Lucian

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Lăutaru Vlad Alexandru

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Durbaca Eusebiu Bebi

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Grigoriu Lavinia Elena

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

Iliaş Nicolae

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Lupu Constantin

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Muntean Lucica – Dina

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Negrici Carmen Lenuța
– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Nicolae Florin

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

Niţă Dorina Veronica

– Consilier independent

Pascu Viorel

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

Rad Mihail-Marius

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Rus Ioan

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

Vladislav Milu
– Apartenenţa politică: Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE)

 

Mandatul de consilier înceteaza înainte de termen, în caz de:
– deces
– demisie
– incompatibilitate
– schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială
– lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare ale consiliului
– imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni
– în cazul în care s-a constatat, prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă, după validarea mandatelor că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale
– în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsă privată de libertate
– în caz de punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale

Comments are closed