Completare anunt concurs Sef serviciu Protectie Sociala

Referitor la anunţul publicat în data de 07.10.2011 privind organizarea concursului de către Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Petroşani pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante ,, Şef serviciu protecţie socială”, punctul Condiţii specifice , respectiv condiţia privind absolvirea studiilor de masterat sau postuniversitare se completează astfel:
– să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ( în condiţiile art. 31, alin.1 din Legea-cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice).

DIRECTOR EXECUTIV,
Mraz Cristina

Comments are closed