Compartiment autorizare si avizare

 

Compartiment Autorizare şi avizare

Componenta:

Mihaela TĂBÎRZAN
Ramona DANCIU
Ana Maria FRANK
Mariana RADU SZILAGYI

Atribuţii principale:

 • Biroul autorizare şi avizare este condus de un şef de birou şi are următoarele atribuţii:- primirea dosarelor depuse de operatorii econimici privind eliberarea acordurilor de functionare in urma verificari in teren;
 •   primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor şi sesizărilor cetăţenilor privind : activităţile comerciale şi de prestări servicii desfaşurate de toţi operatorii economici indiferent de forma de organizare şi de caracterul proprietăţii;
 • propune suspendarea acordului de funcţionare sau retragerea acestuia în cazul nerespectării dispoziţiilor legale;
 • controleaza activitatea din târguri şi pieţe;
 • verificarea comercianţilor (dacă efectuează acte de comerţ cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, dacă desfăşoară activităţi comerciale în locuri aprobate, cu respectarea obiectului activităţii înscris în actul de infiinţare şi a suprafeţelor aprobate);
 • verificarea actelor şi documentelor de provenienţă a mărfurilor sau produselor aflate la desfacere sau depozitate în vederea comercializării;
 • verificarea modului de respectare a prevederilor legale ce reglementează preţurile şi tarifele practicate de operatorii economici;
 • constatarea contravenţiior la dispoziţiile legale şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale date în competenţa biroului;
 • încasează taxele pentru ocuparea domeniului public;
 • propune organelor competente nominalizate de legislaţia în vigoare, suspendarea sau retragerea după caz, a acordului de funcţionare dacă se constată că nu sunt respectate condiţiile stabilite în acord;
 • ţine evidenţa tuturor operatorilor economici din municipiu care desfăşoară activităţi comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie, furnizând informaţiile necesare serviciilor existente în Primăria municipiului Petroşani;
 • asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
 • primirea , verificarea şi soluţionarea dosarelor operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Petroşani;
 • verificarea valabilităţii şi a termenelor de garanţie la produsele comercializate de către operatorii economici;
 • verifică modul de respectare a regulilor de servire a cumpărătorilor şi consumatorilor;
 • incasarea si eliberarea acordurilor de functionare pentru operatorii economici cu ocazia zilelor culturale desfasurate in municipiul Petrosani;
 • verificarea in teren a operatorilor economici care nu detin acorduri de functionare eliberate de Primaria municipilui Petrosani;
 • indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau incredintate de autoritatea deliberativa si executiva.

Modele de formularistică:
Cerere eliberare acord de functionare nou

Program cu publicul:

Luni – Joi  8:30-11:00 ;  14:00-15:30
Vineri        8:30-11:00

 

Comments are closed