Invitatie sedinta CL 07.12.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 7 decembrie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :            P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :         1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului  pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara. Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi       2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroșani Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi[…]

[…]