HCL 45 /25.02.2016

Privind acordarea unor beneficii sociale    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.40/2016 şi Expunerea de motive nr. 42/8.02.2016 întocmită de  Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi,  prin care se propune acordarea unor beneficii sociale sub formă de tichete sociale, în vederea achiziţionării unor alimente de bază acordate persoanelor cu probleme sociale pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială cu ocazia sărbătorilor pascale din acest an;             Văzând raportul Directie de Asistenţă Socială nr.9/832/2016, raportul Biroului juridic, legislaţie nr.2428/2016, precum şi avizul comisiei juridice nr.192/2016, avizul comisiei pentru buget nr.124/2016, avizul comisiei pentru servicii publice nr.156/2016,  avizul comisiei pentru sanatate nr.273/2016;         În conformitate cu:     –   dispozițiile art. 7, alin.13 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; dispozițiile art.3^2, alin.2 lit. a, e  şi h si art.3^3 lit. c din Ordonanţa  Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; dispozițiile art.9 alin.2, art.11 lit. b şi e, art.15 alin.3, art.20 alin.1 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011; dispozițiile art.3 alin.2, art.42 alin.4, art.80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;[…]

[…]