Atributiile principale ale Primarului

 

Primarul Municipiului Petroşani este Dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi.

Atributiile principale ale Primarului:

– asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, a legilor tarii, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor Guvernului, a actelor emise de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale, precum si respectarea hotarârilor Consiliului Judetean;
– asigura executarea hotarârilor Consiliului Local;
– in cazul în care apreciaza ca o hotarâre a Consiliului Local este ilegala, anunta prefectul în termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta;
– poate propune Consiliului Local consultarea populatiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit si – pe baza hotarârii Consiliului – ia masuri pentru organizarea acestei consultari;
– întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere al exercitiului bugetar si le supune aprobarii Consiliului;
– exercita drepturile si asigura îndeplinirea obligatiilor ce revin comunei sau orasului în calitate de persoana juridica civila; 
– asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul gardienilor publici si cu ajutorul jandarmeriei, politiei, pompierilor si apararii civile, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, în conditiile legii;
– exercita controlul asupra activitatitor comerciale, de alimentatie publica si de prestari de servicii, in conditiile legii;
– ia masuri de suspendare sau interzicere a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
– controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse în vânzare pentru populatie, cu sprijinul organelor de speciatitate;
– repartizeaza locuinte sociale pe baza criteriilor aprobate de Consiliul Local;
– asigura întretinerea drumurilor publice din comuna sau din oras, implantarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal;
– supravegheaza târgurile, pietele, oboarele, locurile si parcurile de distractii si ia masuri operative pentru buna functionare a acestora;
– conduce serviciile publice locale, inclusiv serviciile de stare civila si de autoritate tutelara; 
– supravegheaza realizarea masurilor de asistenta, ajutor social si protectie a drepturilor copilului;
– numeste si elibereaza din functie personalul din primarie, cu exceptia secretarului;
– propune Consiliului Local eliberarea din functie a conducatorilor comerciantilor si ai institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea Consiliului Local respectiv;
– controleaza activitatea personalului din primarie. 
Primarul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau încredintate de catre Consiliul Local (Legea administratiei publice locale nr. 215/2001)

Comments are closed