ANUNT PUd_februarie 2017

CONSULTARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU EXTINDERE IMOBIL CU SCHIMBAREA DESTINATIEI IN AGENTIE DE TURISM SI CONCESIONAREA TERENULUI AFERENT EXTINDERII IN STRADA AVRAM IANCU, BLOC 9, APT.3

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. 56/2011 privind aprobarea Regulamentul Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizata),
ANUNTAM
demararea etapei elaborarii propunerilor pentru Plan Urbanistic de Detaliu si Regulament Local de Urbanism aferent privind informarea si consultarea publicului cu privire la documentatia:
PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU EXTINDERE IMOBIL CU SCHIMBAREA DESTINATIEI IN AGENTIE DE TURISM SI CONCESIONAREA TERENULUI AFERENT EXTINDERII
– Amplasament: STRADA AVRAM IANCU, BLOC 9, APT.3
– Beneficiar : COSTINAS MIRCEA

Data publicarii anuntului : 10 FEBRUARIE 2017

Observatiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului (cam. 38) din cadrul  Primariei Municipiului Petrosani , str. 1 Decembrie 1918, nr.93 sau pe adresa de e-mail serv_urbanismpetrosani@yahoo.com pâna la data 10.03.2017.
Consultarea documentatiei poate fi facuta la sediul administratiei publice, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului (cam. 38) din cadrul  Primariei Municipiului Petrosani, în perioada 10 februarie – 10 martie 2017.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: inspectorul de zona din cadrul Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primaria Municipiului Petrosani, cu sediul în Petrosani, str. 1 Decembrie nr.1918 nr. 93 , tel. 0254-541220, e-mail : serv_urbanismpetrosani@yahoo.com

SEF SERVICIU UAT,
AURORA PUIU-DRAGHICESCU

Comments are closed