Anunt proiect hotarâre privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROŞANI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor”, în municipiul Petroşani
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare , privind proiectul de act normativ, la Biroul juridic, Legislaţie, Resurse Umane, cam. 29, la d-na Turlacu Sorina, până la data de 14.01.2012 sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primăria.petroşani@upcmail.ro .
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani .

SECRETARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI
ADRIAN NEGOE

Comments are closed