Anunt privind Proiect de hotărâre

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

„Proiectul de hotărâre privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului Petroşani „.
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Biroul Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, cam.29, la d-na jurist Diaconu Sorina, pâna la data de 08.11.2013 sau pot fi transmise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail:primăria.petroşani@upcmail.ro
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

SECRETARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI
ADRIAN NEGOE

Comments are closed