Anunt privind PHCL atribuire denumire stradă zona turistică Parâng

>Nota fundamentare denumire strada Alpina

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI PETROŞANI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotărâre pentru atribuirea unei denumiri de stradă în zona turistica Parâng.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare , privind proiectul de act normativ, la Biroul juridic, Legislaţie, Resurse Umane, cam. 29, la d-na Diaconu Sorina, până la data de 12.03.2014 sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primăria.petroşani@upcmail.ro .
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani .

SECRETARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI
ADRIAN NEGOE

Comments are closed