Anunt Planul strategic de dezvoltare socio-economică a municipiului Petroşani pe perioada 2014-2020

A N U N Ţ Nr. 13590 / 14.08.2013

La nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Petroşani, pornind de la interpretarea situaţiei existente în prezent, a fost elaborată Analiza SWOT, în care au fost evidenţiate punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările privind dezvoltarea comunităţii noastre. Documentul se află postat pe site-ul municipiului: www.petrosani.ro şi este afişat la sediul Primăriei municipiului Petroşani.
Având la bază Analiza SWOT, CONSILIUL LOCAL şi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROŞANI elaborează Planul strategic de dezvoltare socio-economică a municipiului Petroşani pe perioada 2014-2020, care fundamentează modul în care comunitatea îşi utilizează atât resursele existente, cât şi pe cele care vor fi generate.
Existenţa unui plan strategic de dezvoltare adaptat condiţiilor concrete ale comunităţii este foarte importantă pentru atragerea finanţărilor externe în perioada următoare.
Vă invităm să faceţi propuneri privind acţiunile/activităţile care să fie cuprinse în Plan şi care să contribuie la clădirea unui viitor mai bun. Propunerile dumneavoastră pot fi adresate consilierilor locali sau pot fi depuse direct la sediul Primăriei municipiului Petroşani din str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, transmise prin poştă, fax: 0254.545903, e-mail: primaria.petrosani@upcmail.ro, până în data de 12.09.2013.

Primar
Florin-Tiberiu IACOB-RIDZI

Comments are closed