Anunt leg.52

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROŞANI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în cazul autovehiculelor expuse spre vânzare, pe domeniul privat sau public al municipiului Petroşani
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare , privind proiectul de act normativ, la Biroul Juridic, Legislaţie, cam. 29, la d-na jurist, Sorina Turlacu, până la data de 15.04.2010 sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primăria.petroşani@upcmail.ro .
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani .

Comments are closed