Anunt consultare plan urbanistic de detaliu

ANUNT
CONSULTARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIREA
UNUI SPATIU COMERCIAL PENTRU EXPOZITIE MARMURA IN
MUNICIPIUL PETROSANI, DN 66 FN

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. 56/2011 privind aprobarea Regulamentul Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizata),

ANUNTAM
demararea etapei elaborarii propunerilor pentru Plan Urbanistic de Detaliu si Regulament Local de Urbanism aferent privind informarea si consultarea publicului cu privire la documentatia:
PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIREA UNUI SPATIU COMERCIAL PENTRU EXPOZITIE MARMURA
– Amplasament: PETROSANI, JUDET HUNEDOARA, DN 66 FN
– Beneficiar : NEGOIU TRAIAN TIBERIUS

Data publicarii anuntului : 24 martie 2014

Observatiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului (cam. 38) din cadrul Primariei Municipiului Petrosani , str. 1 Decembrie 1918, nr.93 sau pe adresa de e-mail serv_urbanismpetrosani@yahoo.com pâna la data 26.03.2014.
Consultarea documentatiei poate fi facuta la sediul administratiei publice, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului (cam. 38) din cadrul Primariei Municipiului Petrosani, în perioada 24 martie 2014 – 24 aprilie 2014.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: inspectorul de zona din cadrul Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primaria Municipiului Petrosani, cu sediul în Petrosani, str. 1 Decembrie nr.1918 nr. 93 , tel. 0254-541220, e-mail : serv_urbanismpetrosani@yahoo.com

SEF SERVICIU UAT,
AURORA PUIU-DRAGHICESCU

Comments are closed